Predi - Prestatie Management

Home

PREDI Prestatie Management voor echte duurzame resultaten.

Wilt u een ideale balans binnen uw organisatie creëren en behouden? Wij helpen u graag met onze volgende producten:

PREDI Health Check

In deze tijd van hevige concurrentie, het beperkte aanbod van goed getalenteerd en gemotiveerd personeel en korte levenscycli van producten en organisaties, is de druk hoog om organisaties op het hoogste efficiency niveau te laten functioneren. Maar hoe krijgt u als directie de juiste balans tussen strategische keuzes,positionering in de markt en prestatieniveaus?

De PREDI Health Check is ontwikkeld om u als directie een helder 'topdown' beeld te geven van de ‘gezondheid’ van uw organisatie. Het oprecht beantwoorden van de stellingen zal u helpen de sterke en minder sterke punten in uw organisatie te identificeren. Vaak zal dit ook een bevestiging zijn van wat u al wist, maar nu kunt u echt een actie- of ontwikkelingsplan opstellen, waar u werkelijke duurzame resultaten mee bereikt.

Strategische Personeelsplanning (SPP)

Het identificeren,ontwikkelen, belonen en vasthouden van talent is uitermate belangrijk voor het succes van uw organisatie. Maar is uw organisatie wel in staat om uw huidige en toekomstige ambities waar te maken met uw huidige medewerkers? Hebt u het juiste aantal medewerkers met de juiste kennis, vaardigheden en competenties? Wat hebt u nu nodig, wat mist u nog en wat hebt u straks misschien niet meer nodig? Medewerkers ontwikkelen zich ook, krijgen andere interesses, andere rollen en vragen een andere aanpak. Kan uw HR afdeling snel een antwoord geven op alle vragen betreffende bedrijfskritische talent kwesties?

U wilt als organisatie op tijd inspelen op alle gevolgen van deze ontwikkelingen, nu en zeker in de toekomst. Met de door PREDI ontwikkelde Strategische Personeelsplanning oplossing krijgt u antwoord op deze vragen.

Geïntegreerd Talent Management (GTM)

Met Talent Management wordt inzicht verkregen in de huidige situatie van de aanwezige talenten binnen de organisatie, inclusief aantallen en kwaliteit van deze medewerkers. Juiste relaties kunnen dan gelegd worden om keuzes en planningen betreffende toekomstige behoeftes te versnellen en kunnen alle benodigde acties ten slotte tijdig uitgezet worden.

Strategische Personeelsplanning dient ingevoerd te worden binnen een Geïntegreerde Talent Management benadering. Het is voor elke organisatie belangrijk te weten – gegeven toekomstige ontwikkelingen – welke talenten voor de organisatie behouden dienen te blijven, welke nog missen en welke straks misschien niet meer zullen nodig zijn. Daarom is het voor elke organisatie van belang om alle acties te ondernemen om de talenten die aanwezig zijn in de organisatie, inzichtelijk te maken.

Graag vertellen wij u hoe u en uw organisatie dit allemaal kan toepassen en hoe wij u daarbij kunnen adviseren en ondersteunen.

Verwijder blokkades - Ontdek kansen - Verbeter prestaties - Behoud verandering

Home

Prestatie Management

Gratis Nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor onze gratis Nieuwsbrief met tips voor een evenwichtige en gezonde organisatie.

Voornaam:
 

E-mailadres

Contact

PREDI Prestatie Management
Cees Buddinghhof 39
1628 WH Hoorn

M. Henri: 06- 22397061
E. Klik hier

K.v.K. Hoorn nr.: 5131 3286